Swedbank toetas Toidupanga tegevust koroonakriisi ajal 50 tuhande euroga.

24.04.2020

Swedbank otsustas aidata neid, kes seda kõige enam vajavad, toetades Toidupanka 50 000 euroga!

10 aastat tagasi kevadel asutati Eesti Toidupank! Loomise juures oli ka Swedbank Eestis. Swedbank on kõik need aastad seisnud Toidupanga kõrval, toetanud nõu, jõu ja abikäega. Pikaajalise partnerina on nad osalenud vabatahtlikena meie toidukogumispäevadel, korraldanud omal initsiatiivil ettevõttesisest toidukogumist, olnud Toidupanga heategevussündmuse “Lapsed söönuks” suurtoetaja ja loonud koos Heateo Sihtasutus-ega annetuskeskkonna armastanaidata.ee, mis on tänases Eestis Toidupangale väga suureks abiks. Ka praegusel keerulisel ajal otsustas Swedbank aidata neid, kes seda kõige enam vajavad, toetades Toidupanka 50 000 euroga!