Märka abivajajat!

Oled Toidupanga ja Rimi kogukonnakampaania „On märkamisaeg” lehel.  

Oma igapäevases töös on Toidupank otsekui vahend, mis aitab heategevuslikel organisatsioonidel ja kohalikel omavalitsustel aidata. Meie põhiülesanne on toidu päästmine ja selle jagamine abivajajatele.

Toidupank on juba 10-aastane. Oleme nende aastatega näinud palju eestimaalasi, kelleni toiduabi mingil põhjusel ei jõua. „On märkamisaeg” kampaania raames kutsume sind oma kogukonnas märkama just selliseid inimesi. Abivajaja võib olla sinu naabriks olev vanainimene, üksi lapsi kasvatav lapsevanem, töökaaslane, töötuks jäänud sõber või viiruse tõttu hätta sattunud tuttav. Anna meile teada, kui oled märganud kedagi, kellel on materiaalse kitsikuse tõttu raskusi igapäevase toidu ostmisega endale või oma perele.

Kui oled valmis abivajajat aitama, siis palun võta ühendust Toidupangaga meiliaadressil .

Aidata võid kas ise toiduabi kohale viies või andes abivajaja nõusolekul tema kontaktandmed Toidupangale.

Kui sa ise tunned, et vajaksid toiduabi, siis palume sul kõigepealt pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Sageli ei teata või peetakse seda koguni häbiasjaks, et abi saamiseks tuleb oma murest rääkida kohalikule sotsiaaltöötajale. Tegelikult pole selles midagi häbiväärset – oleme aastate jooksul näinud erakordselt hoolivaid nõustajaid, kes etteheiteid tegemata proovivad eelkõige lahendusi leida.

Märgates hoolime!

Toidupanga jagatav toit on annetatud.
Toidupank saab jagada toiduabi niikaua, kuni toitu jätkub.
Toidupank jagab toiduabi inimestele, kelle abivajaduses ollakse veendunud.
Toidupank võib toiduabi andmisest keelduda.

Заметьнуждающихся!

Вы на странице «Время замечать» совместной кампании Rimi и Продуктового банка.

В своей повседневной работе Продуктовый банк похож на инструмент, который помогает благотворительным организациям и местным органам власти оказывать помощь. Наша главная задача – сохранить продукты и раздать их нуждающимся.

Продуктовому банку уже 10 лет. За минувшие годы мы видели многих жителей Эстонии, которые по каким-то причинам не получают продовольственную помощь. В рамках кампании «Время замечать» мы приглашаем вас обратить внимание именно на таких людей в вашем обществе. Возможно, нуждающийся – пожилой человек по соседству, родитель, в одиночку воспитывающий детей, коллега, безработный друг или знакомый, у которого проблемы из-за вируса. Сообщите нам, если вы заметите кого-либо, кто из-за материальных проблем испытывает трудности с приобретением повседневного питания для себя или семьи.

Если вы готовы помочь, обращайтесь в Продуктовый банк по адресу: .

Вы можете помочь, доставив продовольственную помощь самостоятельно или предоставив свои контактные данные в Продуктовый банк с согласия нуждающегося.

Если вы чувствуете, что продовольственная помощь нужна вам, сначала обратитесь к местному социальному работнику. Часто неизвестно или даже считается позором, когда вам нужно поговорить со своим местным социальным работником, чтобы получить помощь. На самом деле, в этом нет ничего постыдного: на протяжении многих лет мы видели чрезвычайно заботливых консультантов, которые без всякой критики пытались, прежде всего, находить решения.

Замечая, заботимся!

Продовольствие, распределяемое Продуктовым банком, жертвуется.
Продуктовый банк может распределять продовольственную помощь до тех пор, пока хватает еды.
Продуктовый банк раздает людям продовольственную помощь, когда убежден, что помощь им необходима.
Продуктовый банк может отказать в предоставлении продовольственной помощи.