SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline. Käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme.

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond veebileht (www.toidupank.ee) võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla erinev privaatsuspoliitika. SA Eesti-Hollandi Heategevusfond ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

Andmete töötlemise eesmärk

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Andes Eesti Toidupangale loa töödelda teie poolt avaldatud andmeid töötleb Eesti Toidupank teie andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

SA Eesti-Hollandi heategevusfond töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas teie nõusoleku sisule. Vabatahtlikuks registreerides kasutame Teie isikuandmeid toidupanga töö korraldamiseks, Teie isiku tuvastamiseks toidupanka saabudes, konkreetse vabatahtliku tegevusega seotud info edastamiseks või vabatahtliku tegevuse võimaluste tutvustamiseks konkreetse vabatahtliku tegevuse järgselt. Kui teete meile rahalise annetuse, siis kasutame teie isikuandmeid maksusoodustusinfo edastamiseks Maksu- ja Tolliametile. Samuti kasutame Teie isikuandmeid selleks, et pakkuda Teile kohandatud sisu – näiteks pakkudes spetsiaalselt Teile huvipakkuvat sisu uudiskirja näol.

SA Eesti-Hollandi heategevusfond töötleb volitatud töötlejana toiduabi saajate isikuandmeid, mis on meieni jõudnud andmete vastutavatelt töötlejatelt tehes seda õiguslike aktide alusel.  Toiduabi saajate isikuandmeid kasutame isikute tuvastamiseks toiduabi väljastamisel, toidupankade tegevuse kohta statistiliste ülevaadete loomiseks ning vastutavatele töötlejatele tagastamiseks.

Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva nõusolekuta või teeme seda vaid seaduses sätestatud juhtudel. Me ei jaga isiklikku teavet kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teile teenuste osutamise tagamiseks või kui see on seaduse poolt nõutud. Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes võivad neid andmeid kasutada otseturunduse eesmärkidel.

Isikuandmete töötlemise kord 

Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.
Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.
Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele 
Võime teie isikuandmeid edastada:

  1. ettevõttetele, kellega SA Eesti-Hollandi Heategevusfond teeb koostööd. Isikuandmed võidaks avalikustada ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid ning seda vaid SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi poolt volitatud eesmärkidel. Nende ettevõtete hulka kuuluvad ettevõtted, kes teostavad meie organisatsiooni jaoks IT- hooldust, uudiskirjaga tegelevad ettevõtted ning annetusi vahendavad ettevõtted. Kõik need ettevõtted peavad tagama Teie isikuandmete samaväärse kaitse ning nad ei tohi Teie andmeid kasutada volitamata eesmärkidel.
  2. Nendele organisatsioonidele Eestis, kes moodustavad toidupankade võrgustiku. SA Eesti-Hollandi Heategevusfond on katusorganisatsiooniks ülejäänud toidupankadele Eestis ning võtab endale õiguse edastada teie andmeid teistele toidupankadele töö sujuvaks korraldamiseks.
  3. Juriidiliste vaidluse korral võime teie andmed edastada õigusnõustajale.

Töödeldavad isikuandmete koosseis ja nende allikad

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, isikukoodi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel minimaalselt 7 aastat. Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Samuti kogub SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi veebileht Teie: elektroonilisi identifitseerimisandmeid (nt IP-aadressid, küpsised); andmeid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks; andmeid sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks; tehinguandmed ehk teavet, mis puudutab Teie ja MTÜ vahelisi tehinguid, ehk peamiselt annetusi.

Kui olete avaldanud soovi saada meie uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda.

Uudiskirja tellimisel või vabatahtlikuks registreerimisel kinnitate, et teie esitatud isiklik teave on korrektne ning et olete vähemalt 16-aastane.

Teie andmete töötlemine pangalingi kaudu annetamisel

Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond on isikuandmete vastutav töötleja, meie organisatsioon edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmete turvalisus

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks Teie isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

Küpsised

Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestab SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi veebileht mõnikord Kasutaja seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebilehtedest teeb seda samuti.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilsesse seadmesse Teie külastuse käigus. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Te neid iga kord uuesti sisestama, kui naasete.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab.

SA Eesti-Hollandi Heategevusfoni veebilehte kasutades nõustute, et veebileht kasutab küpsiseid.

Kuidas küpsiseid oma seadmes kontrollida?

Te võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. aboutcookies.org). Võite kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi veebikülje kasutamise. Teatud funktsioone saab veebileht pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Teile kättesaadavad olla.

Privaatsuspoliitika muudatused

Vaatame regulaarselt üle enda Privaatsuspoliitika. Käesolev Privaatsuspolitiika on loodud 2020. aasta oktoobris.

Kontakt

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust:

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond

Juriidiline aadress: Fr. R. Faehlmanni 5-5, 10125 Tallinn, Eesti

E-post:

Reg nr: 90008867