Kellele jagame toiduabi?

Toiduabi jagatakse sotsiaalosakondade koostatud nimekirjade alusel toidupankades, erinevates kohalikes omavalitsustes ning ka läbi heategevusorganisatsioonide, milledest mõned abistavad kindlat sihtgruppi. 

Toidupank aitab toiduabiga inimesi, kes elavad toimetulekuraskustes. Eelisjärjekorras  jagame toiduabi peredele, kus kasvavad väikesed lapsed, sealhulgas üksikvanematega peredele. Neile järgnevad teised vähekindlustatud sihtgrupid, nagu puudega inimesed, üksikud eakad, kodutud ja teised kriisiolukorda sattunud inimesed. 

Toidupank toimetab abivajajateni Euroopa Liidu ostetud toiduabi, millest saavad osa inimesed, kes on Sotsiaalministeeriumi koostatud nimekirjas. Toiduabi on õigus saada kindlaks määratud kuudel toimetulekutoetusi taotlenud inimestel:

  • toimetulekutoetuse taotlejatel;
  • toimetulekutoetuse taotlejatel, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude mahaarvamist ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri;
  • varjupaigateenust kastavatel inimestel;
  • vajaduspõhise peretoetuse saajatel;
  • perekonna sissetulekust sõltuva või konkreetse teenuse kulu komplekteerimiseks määratud KOV-i eelarve vahenditest makstud toetuse saajatel.

Lisaks ostetud toiduabile jagab Toidupank Euroopa Liidu annetatud toiduabi, millega aidatakse operatiivselt majanduslikku eriolukorda sattunud inimesi.

Annetatud toiduabi saavad majanduslikus eriolukorras olevad inimesed, kellele on kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarvelistest vahenditest makstud toetusi. Seda jagatakse sotsaaltöötajate poolt koostatud nimekirjade alusel.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Sulge Nõustun