Strateegiline partnerlus

Periood: 2020-2023

Eesti Toidupanga kui Sotsiaalministeeriumi strateegilise partneri eesmärk on välja töötatud ja toimiva süsteemi alusel annetatud toidu jagamisega vähendada toimetulekuraskustes kannatavate inimeste toidupuudust. Peamiseks sihtgrupiks on üksikvanematega pered ja vanemaealised inimesed.

Projekti raames on suurendatud toidupankadevahelisi vedusid eesmärgiga tasakaalustada annetatud toidu mahtusid erinevates Eesti piirkondades. Laiemaks eesmärgiks on toidu annetamise abil vähendada toidu raiskamist Eestis.

Strateegilise partnerluse eesmärgiks on jõuda reaalsete abivajajateni, kelleni pole varem toiduabi jõudnud, kuid kes reaalselt seda vajavad. Projekti sihtrühmaks on puudust kannatavad vanemaealised inimesed ning üksikvanemaga pered, kes on oma sissetuleku suuruse tõttu vaesusriskis ning kes ei ole varem toiduabi saanud.

Strateegiline partnerlus on avaliku sektori ja vabaühenduse koostöövorm, mis tähendab püsivat koostööd valdkonna eestvedamisel, probleemide väljaselgitamisel, arengueesmärkide seadmisel, lahenduste leidmisel ja elluviimisel ning on oluline võimalus vabaühenduste võimestamiseks. Partnerlusest ja tegevustoetusest tulenevalt toetatakse ühtlasi ühenduse organisatsioonilist arengut ja tegutsemissuutlikkust.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Sulge Nõustun