Toidu annetamine ettevõttes

Eesti Toidupank on loodud selleks, et söömiskõlbulik toit, mis erinevatel põhjustel läheb kaubanduses äraviskamisele, jõuaks selle asemel puudustkannatavate inimeste toidulauale. Kui teie ettevõttel on toiduaineid, mida te ei saa müüa, kuid on tarbimiseks igati kõlbulikud, saate annetada need kohalikule Toidupangale – sel viisil toetate te kohalikke inimesi ja säästate ka looduskeskkonda. 

Mõned head näited sellest, millistel juhtudel võiks ettevõtte toidupangale toitu annetada.

 

 • Tootjal on soov realiseerida toidu tootmisprotsessis tekkinud müügikõlbmatuid ülejääke (näiteks hapukoores olev rasva protsent ei vasta toote pakendil olevale protsendile, vale sildiga toode jne).

 

 • Kauplusel on toitu, mida ei saa müüa, kuid mis on tarbimiseks jätkuvalt kõlblik (nt toodete “parim enne” või “kõlblik kuni” kuupäevad on kätte jõudmas või toote pakend on kahjustatud).

 

 • Maaletooja, toidu tootja, ettevõtte hulgimüügi või kaupluste jaemüügi töös on tekkinud toidu ülejääk.

 

 • Ettevõttel on soov tegeleda heategevusega, annetades toitu vaesuses elavatele inimestele (tootes sellel eesmärgil näiteks spetsiaalse lisapartii).

Toidu annetamine kohalikule toidupangale

Toiduannetuse tegemiseks palun võtke ühendust toidupanga koordinaatoriga, kuhu soovite annetust teha ja koos leiame lahenduse, kuidas kõige mugavamalt toit meieni toimetada.
Kui soovite annetada toitu, mille kogus on suurem kui üks alus või mis vajab hoiustamisel eritemperatuuri, palun võtke ühendust Tallinna Toidupangaga: , tel.: +372 5683 9344

Toiduannetuste transport

Toidupangad saavad korraldada toidukauplustest kauba transpordi iganädalaselt kindla graafiku alusel. Teistel ettevõtetel palutakse võimalusel ise korraldada toiduannetuste transport Toidupanga lattu.

Toiduannetuste vastuvõtmisel lähtuvad toidupangad Veterinaar- ja Toiduameti juhendist toidu ohutuks annetamiseks.

 

 • Toidupangad tohivad kaubandusest võtta vastu “parim enne” tähtaja ületanud tooteid. Tähtaja ületanud toode peab olema tarbimiseks kõlblik.

 

 • Toidupangad ei tohi ja ei võta vastu tooteid, mille “kõlblik kuni” kuupäev on ületatud.

 


Toidu annetamine tulumaksuvabalt

Kui teie ettevõtte annetab toidupangale toidukaupa, millel on rahaline väärtus (näiteks olete spetsiaalselt annetamiseks ostnud teatud toidukaupa), on ettevõttel teatud summa piirides õigus teha seda tulumaksuvabalt.

Näita maksusoodustust maha kantud ja päästetud toidu üleandmisel

Tulumaksusoodustusest maha kantud ja päästetud toidu üleandmisel.

 

Kui ettevõte koostab mahakandmisakti vastavalt ettevõttes kehtestatud konkreetsetele kauba mahakandmise reeglitele ning sealjuures põhjused mahakandmiseks võivad olla erinevates ettevõtetes erinevad, näiteks kvaliteediprobleemiga kaup, “parim enne ja “kõlblik kuni” möödunud või saabumas, kauba vastu puudub ostjate huvi, pakend on katki või deformeerunud, esinevad vead etiketil, vead tootmisprotsessis, kaup ei ole enam vastavalt kehtivatele tarnelepingutele realiseeritav jne, siis sellise kauba mahakandmist ei loeta käibeks käibemaksuseaduses sätestatu kohaselt ja seega puudub ka kohustus tasuda sellelt kaubalt käibemaksu.

Käibemaksuseaduse §12 sätestatud kauba maksustatava väärtuse arvutamise kord kauba tasuta võõrandamise korral rakendub juhtudel, kui sellel kaubal on reaalajas väärtus olemas ja vaba konkurentsi tingimustes oleks kaup selles väärtuses võõrandatav.

Mahakantud kauba väärtus on null ning sellise kauba üleandmisel Toidupangale (prügimäele saatmise asemel) ei lisandu tulumaksukohustust ega kohustust üleantava kauba väärtust/omahinda deklareerida TSD lisa 5-l ning seda põhjusel, et tegemist ei ole tasuta võõrandamisega vaid toidu päästmisega, kuna Toidupangale mitteandmisel kuuluks selline kaup hävitamisele hoolimata sellest, et kaup on veel söömiskõlbulik.

Tootjad, kaubandusvõrk, hulgilaod jne. on tavapäraselt reguleerinud enda ettevõtte sise-eeskirjades konkreetsed kriteeriumid, millistel tingimustel toidukaupa realiseerida ei ole võimalik ning see maha kantakse. Üldjuhul on sellised ettevõttesisesed sise-eeskirjad juhtkonna poolt kinnitatud ning ettevõtte audiitorite poolt aktsepteeritud. Maksu-ja Tolliametis on samuti võimalik soovi korral ja kindluse saamiseks enda ettevõtte eeskirjad läbi rääkida ning kirjalik arvamus tellida.

Näita maksusoodustust mitte-mahakantud toidu annetamisel

Tulumaksusoodustusest mitte-mahakantud toidu annetamisel.

Toidupangad võtavad loomulikult vastu ka mitte-mahakantud ja vabalt realiseeritavat toitu ning kui toidupanka esindav organisatsioon on kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, siis sellise kauba üleandmisel kohaldub üleandjale tulumaksuvabastus TMS § 49 (2) sätestatud piirmäärades.

Toidupangad, mis on 01.04.2021 seisuga kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse:

 1. Eesti Toidupank / Tallinna Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond)
 2. Jõgeva Toidupank   (MTÜ Vooremaa Tugi)
 3. Tartu Toidupank   (MTÜ Iseseisev Elu)
 4. Võru Toidupank    (MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus)
 5. Pärnu Toidupank    (MTÜ Pärnu Toidupank)
 6. Narva Toidupank    (MTÜ Päästearmee Eestis)
 7. Kuressaare Toidupank    (MTÜ Kaks Kala)
 8. Järva Toidupank   (MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus)
 9. Rakvere Toidupank    (MTÜ Rakvere Diakooniakeskus)
 10. Jõhvi TP   (MTÜ Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda)
 11. Põlva TP    (MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda)
 12. Hiiumaa TP (MTÜ Tuulte Tee)
 13. Valga TP (MTÜ Valga Abikeskus)

 


Toidupank tagab annetajatele järgmist:

 • Toidupank ei müü saadud toitu edasi – see jagatakse abivajajatele tasuta iganädalase toiduabina.
 • Toidupank hoidub tegevustest, mis rikuvad toidu annetaja mainet.
 • Toidupanga koostööparterid on eranditult heategevuslikud ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonid, kes tagavad toidu jõudmise ainult toiduabi vajavate inimesteni.
 • Toidupank transpordib ning hoiab annetatud toitu korrektsetes/nõutud tingimustes.

Aitäh, et aitad meil aidata!

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Sulge Nõustun