Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Vabatahtlik tegevus

Toidupangas saavad vabatahtlikena kaasa lüüa kõik inimesed, kes seda soovivad. Kõikides Euroopa Toidupankades on heaks tavaks saanud, et 90% tehtavast tööst teevad ära vabatahtlikud. Seda põhimõtet tahame järgida ka Eestis.

Toidupanga põhitegevused on toiduainete ladustamine ja logistika ning hoitava toidu komplekteerimine ja lõpptarbijale andmine. Sellest lähtuvalt saavad vabatahtlikud Toidupanka abistada erinevates tegemistes:

  • transportimine ja kandmine
  • sorteerimine ja pakkimine
  • komplekteerimine
  • toidupakkide väljastamine 
  • lüües kaasa teavitus- ja toidukogumiskampaaniates

Kui teil on soov kaasa lüüa vabatahtlikuna, siis võtke ühendust oma piirkonna Toidupangaga. Vaata kontakte SIIT.