Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Vabatahtlik tegevus

Toidupangas saavad vabatahtlikena kaasa lüüa kõik inimesed, kes seda soovivad. Kõikides Euroopa Toidupankades on heaks tavaks saanud, et 90% tehtavast tööst teevad ära vabatahtlikud. Seda põhimõtet tahame järgida ka Eestis.


Loe veelVabatahtliku töö kirjeldus

Järgnevalt on toodud vabatahtlike töö kirjeldus Tallinna Toidupanga näitel, mis maakondades või väiksemates linnades võib olla erinev:


Loe veel