Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Toidupangad

Lisaks Tallinna ja Tartu toidupankadele tegutsevad toidupangad veel kolmeteistkümnes väiksemas Eesti linnas. Neile lisanduvad väiksemad jaotuspunktid, mis ei teguste iseseisvate toidupankadena, vaid jagavad maakondliku toidupanga kaupa.

Toidupank on

Kokku saab toidupankade võrgustiku kaudu toiduabi igal nädalal kokku umbes 9000 inimest üle Eesti. Pered, kes abi saavad, valitakse välja kohalike sotsiaalabi osakondade poolt, raskemas majanduslikus olukorras pered saavad abi sagedamini. 

Kaudne toiduabi jagamine toimub teiste MTÜde vahendusel, nt supiköögid, sotsiaalmajad jt, kus abivajajaid otseselt toitlustatakse.