Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Panzani heategevuskampaaniaga koguti Toidupangale rohkem kui 7 300 eurot toetusraha

Sel kevadel, 15. aprillist kuni 9. juunini, toimus Panzani heategevuskampaania „Aita Toidupangal aidata!“, millega koguti igalt Eestis ostetud Panzani kaubamärgiga tootelt 3 senti Toidupangale. Kokku müüdi sel perioodil 243 890 Panzani toodet. Tänu eestlaste pastatoodete lembusele õnnestus Toidupanga toetuseks koguda 7 316,70 eurot. Summa annetatakse SA-le Eesti-Hollandi Heategevusfond. Toidupank soovib kasutada annetatud raha organisatsiooni arendamiseks, et olla veelgi võimekamad abivajajate toetamisel. 

Kampaania korraldajad ja läbiviijad - Toidupank, Panzani SAS, Sale-Star AS, AbeStock AS ja MGI Turundus OÜ - tänavad kõiki, kes kampaania õnnestumisse ja toetusraha kogumisse panustasid.