Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Kuidas toiduabi saab?

Toidupanga toiduabi taotlemiseks võivad toimetulekuraskustes pered pöörduda otse linnaosa või maakonna sotsiaalabiosakonna poole vastavasisulise sooviga. Seda saab teha piirkondades, kus Toidupank juba tegutseb.

Linnade sotsiaalosakonnad teevad koostööd kohaliku toidupangaga ja saavad võimalusel lisada pere Toidupanga toiduabi saavate perede nimekirja. Nimekirju uuendatakse regulaarselt. Üldjuhul teavitavad sotsiaalosakonnad ise peresid sellest, kuhu toidupakile järgi minna. 
 
Toidupangad jagavad toitu ka partnerorganisatsioonide vahendusel, näiteks on paljude toidupankade partnerite hulgas Lasterikaste Perede Liit, erinevad kogudused, Päästearmee, sotsiaalmajad ja varjupaigad jne. Abi saamiseks peavad ühingute ja abiorganisatsioonide liikmed, kes vajavad toiduabi, suutma tõendada, et neil on seda vaja (et nende sissetulek on toimetulekupiirist väiksem või sarnane summa). Samas julgustame siiski alati pöörduma kohalikku sotsiaalosakonda, kus on enam võimalusi kitsukusse sattunud inimeste aitamiseks. Toidupangad on heategevusorganisatsioonid, mis toimivad tänu vabatahtlike abile ja heade inimeste ja firmade rahalisele toele.

Toiduabi saavate isikute privaatsus on tagatud ja informatsiooni abi saamise kohta ei jagata kõrvalistele isikutele.