Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Toiduabi Tallinnas ja Maardus vaesuses elavatele inimestele

Praegu jaotab Tallinna Toidupank iganädalaselt toitu umbes 500-le perele. Veebruaris 2013 käivitatud projekti tulemusena suurendab Tallinna Toidupank Tallinnas ja Maardus jagatavate toiduabi-pakkide arvu, et jagada aastal 2014 toidupakke 2 korda enamatele peredele.

Nii nagu toidupangad mujal maailmas, nii kogub ka Tallinna Toidupank kokku võimalikult suure osa sellest toidust, mis muidu oleks määratud hävitamisele. Kaup kontrollitakse ning jagatakse edasi neile inimestele, kes elavad vaesuses.

Toidupank saab toidukaupa ka toidukogumis­päevi korraldades, eri kampaaniate kaudu ning ELi toiduabiprogrammi raames.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Toidupanga teavituskampaania 2012

Toidupank viis sügisel 2012 KÜSKi ehk Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel läbi teavituskampaania, mille eesmärgiks oli on informeerida ettevõtteid ja üksikisikuid toidupankade tege­vu­sest ning teavitada laiemat üldsust enam neist probleemidest, millega võitlemiseks toidupangad ellu on kutsutud – ühelt poolt vaesus ning teiselt poolt toidu raiskamine ühiskonnas.

Projekt keskendus üleriigilisele sotsiaalkampaaniale, mis mõeldud kõnetama nii eraisikuid kui ettevõtteid ning mille raames kutsuti inimesi üles abivajajaid märkama. Projekti teiseks oluliseks osaks oli infopäevade korraldamine erinevates Eesti piirkondades, kus jagati infot otse ettevõtetele ning kutsuti neid üles toidupankade tööd toetama. Infopäevad toimusid jaanuaris 2013.


Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ligi 5000 euro suuruse summaga.