Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Korduma kippuvad küsimused

Mida toidupankades praegu tehakse? Kas annetusi ja toiduabi jagub?

Toidupanga vabatahtlikud ja töötajad jätkavad toiduabi vajavate inimeste toetamist ka koroonakriisi ajal. Koroonaviiruse levimise tingimustes on meie toidupanga peamiseks prioriteediks inimeste turvalisus tagamine  - olgu selleks abi vajav inimene, vabatahtlik või annetaja.

Abivajajate hulk kasvab iga päevaga, kuid toiduannetuste hulk on kriisiajal oluliselt vähenenud. Eesti Toidupank seisab selle eest, et ükski kohalik toidupank ei jääks abivajajate aitamisel hätta ning võimaluse korral püüame kohalikke toidupankasid toetada.

Teeme tihedat koostööd kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, kes selgitavad välja toiduabi saajad ning hoolitsevad selle eest, et riskigrupis inimesed toidupaki turvaliselt kätte saaksid.

 

Vajan toiduabi, kuid kohalik omavalitsus ei saa mind aidata. Mida teha?

Toidupangad jagavad toiduabi kohalike omavalitsuste poolt koostatud abivajajate nimekirjade alusel. Toiduabi saamiseks on ka kriisiajal vaja pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Kui kohalik omavalitsus ei saa teid mingil põhjusel aidata, kuid vajate kohest toiduabi, soovitame teil palun pöörduda kohaliku supiköögi poole.

 

Mida toidupangad kriisiolukorras vajavad?

Meie võrgustiku toidupangad sõltuvad olulisel määral annetustest. Pandeemia tõttu suureneb majanduslikesse raskustesse sattunud inimese arv, mistõttu suureneb ka toiduabi saajate hulk ning toidupankade koormus kasvab. Oleme väga tänulikud, kui suudate toetada kohalikku toidupanka kas rahaliselt või toitu annetades.  Rahalisi annetusi kasutame me praegusel ajal toiduainete ostmiseks.

 

Kuidas saan toidupankadele annetada?

Praeguses eriolukorras kasvab toiduabi vajajate hulk pidevalt. Samas on oluliselt langenud kaubandusest päästetava toidu hulk. Kui varem on Toidupanga toiduabi koosnenud annetatud ja päästetud toidust, siis nüüd peame hakkama ise toitu juurde ostma. Toiduabi vajadus on väga suur. Kõikide järgnevate kuude jooksul meieni jõudvate rahaliste annetuste eest ostame ainult toitu.

Teeme siinkohal üleskutse toiduainetööstustele, maaletoojatele ja muudele ettevõtetele: kui teil on võimalus Toidupangale midagi annetada või jaekaubandusega võrreldes parema hinnaga müüa, siis palun tehke seda!

Toidupanga tegevuse toetamiseks on kriisiolukorras mitmeid võimalusi:

1) Tee meile rahaline annetus.

2) Toeta meid teenuste või toodetega.

3) Anneta meile toitu e-poodides nagu Coop või Barbora.

4) Hakka meie kõneisikuks ning jaga teistele teavet Toidupanga vajaduste kohta.


Annetusvõimalaluste kohta kriisiajal leiate rohkem informatsiooni Toidupanga eriolukorra lehelt.Olen karantiinis, kuid vajan toiduabi – mida teha?

Kui olete karantiinis, kuid vajate toiduabi, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsusega.

 

Ma ei taha toidupanka külastada, sest kardan koroonaviirusesse nakatuda. Mida teha?

Teie turvalisus on meie jaoks väga oluline. Toidupangad lähtuvad toiduabi jagamisel riigi poolt kehtestatud eriolukorra liikumisvabaduse piirangutest, mistõttu jälgime ning korraldame oma töö vastavalt, et toiduabile järgi tulnud inimesed hoiaksid üksteisega kahemeetrist vahet. Riskigruppi kuulumisel võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse töötajaga, et leida lahendus toidupaki kättesaamiseks.