Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Tegevust alustas Järvamaa Toidupank

Möödunud nädalal allkirjastasid Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn ning MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse (SESOK) juhatuse liige Tiina Larven koostöölepingu, millega loodi Järvamaa Toidupank.

Nõnda on Eestis tänaseks juba kokku kümme toidupanka - Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Narvas, Jõhvis, Põlvas ja nüüd ka Eesti südames, Järvamaal.

Järvamaa Toidupanga tööd koordineerima hakkav Peedu Pärl peab Toidupanga loomist Kesk-Eestisse väga vajalikuks, sest toiduabi vajadus on ilmne ka seal. Uue heategevusorganisatsiooni tööd on juba ka toetatud. „Annetustena oleme saanud vajalikku inventari, mis võimaldab tööga pihta hakata – oleme väga tänulikud nii maavalitsusele mööbli kui ka AS Taigile arvuti eest,“ märgib Peedu rõõmsalt.

Uue toidupanga teeninduspiirkonnaks on kavandatud kogu Järvamaa, kontori- ja laoruumid paiknevad Türil. Toiduabi hakkab esialgu saama 30–40 peret. Kuna toidupankadest saavad ennekõike abi allpool toimetulekupiiri elavad väikeste lastega või paljulapselised pered, siis teeb ka vastne toidupank tihedat koostööd kohalike sotsiaaltöötajatega, et abivajajad välja selgitada. Siin kulub SESOKi pea kümneaastane kogemus sotsiaaltöö ning -teenuste vallas väga ära, sest paljusid Järvamaa toimetulekuraskustes peresid teatakse juba senise töö põhjal.

Järvamaa Toidupangal on juba olemas koostöö­kokkulepped mitmete tootmis- ja kaubandusettevõtetega, sh Järva Tarbijate Ühistuga. Kaupmeeste hea tahe ning koostöövalmidus võimaldavad toidupankadel kaubanduses tekkivad ülejäägid ning aeguma hakkava toidukauba abivajajatele toimetada. Kohalikud kauplused on olulised, sest toidupangad koguvad üldjuhul jagatava toidu just kohalikust kaubandusvõrgust ja tootjatelt, sh talumajapidamised.

KONTAKT: Järvamaa Toidupanga koordinaator Peedu Pärl (+372 5742 0421, jarvamaa at toidupank dot ee)

 

Pildil (vasakult): Piet Boerefijn, Tiina Larven (SESOK), Eneken Savi (SESOK), Peedu Pärl