Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Hakka toidupankuriks

Kui tegeled juba praegu oma organisatsiooniga puudustkannatavate inimeste ja perede abistamisega või tahaksid seda teha oma kodupiirkonnas Toidupanga ülesehitamise kaudu, siis loe hoolikalt läbi allolev informatsioon ning võta meiega ühendust. 

Toidupanga tegevuse igapäevane korraldus:
 
1. Linnaosa, linna või maakonna sotsiaalosakonna teavitamine Toidupanga tegevuse alustamisest ja kohtumine Sotsiaalosakonna juhiga
 
2. Vajalike ruumide leidmine koostöös kohaliku sotsiaalosakonnaga (ruumid kuhu tuuakse toiduabi, kus toimub toidukastide komplekteerimine ning  need ruumid, kus toiduabi jagamine toimuma hakkab)
 
3. Regiooni MTÜ-de seast sobivate koostööpartnerite otsimine. 
 
4. Infopäevade korraldamine sobilikele MTÜ-de liikmetele ja vabatahtlike organisatsioonide liikmetele.
 
5. Kontaktide baasi koostamine vabatahtlikest, kes on nõus Toidupanga tegevust oma vabatahtliku tööga toetama (toidu ja toidukastide vedamine, toidu toidukastidesse komplekteerimine, toiduabi jagamine) ning vabatahtlike töö organiseerimine.
 
6. Meedia kaudu kohalike inimeste teavitamine Toidupanga tegevuse käivitamisest. 
 
7. Avalikud üleskutsed potentsiaalsetele toidu annetajatele Toidupanga tegevuse toetamiseks. 
 
8. Toidupanga tegevjuhi ja koordinaatoriga kokkulepitud päeval infotunni korraldamine, kus selgitatakse põhjalikumalt Toidupanga tegevust ja vabatahtlike töö spetsiifikat.
 
9. Toidupanga põhiline funkstioon on seotud toidu logistikaga ehk siis oluline on leida vahendid transpordi korraldamiseks:
a) Annetajatelt, hulgiladudest ja kauplustest toiduainete vedamiseks laoruumidesse;
b) Toiduabipakkide vedamiseks laoruumidest jaotuspunktidesse;
c) Infopäevade korraldamiseks, et aidata kaasa uute regionaalsete jaotuspunktide sünnile.
 
10. Efektiivseks tegevuseks vajalikud ruumid ja seadmed:
a) 100-200 m2 toiduladu, kus hoida toiduaineid ja  komplekteerida toiduabi kaste;
b) külmkamber, külmikud 
c) 20 m2 kontoriruumideks
d) laoriiulid
e) laokärud
f) tõstuk või redel
g) tualett + kätepesu võimalus
h) puhastusvahendid 
i) toidukastid
j) kontoritehnika
k) mööbel sh toolid, lauad, riiulid