Rahvusvaheline toidukao ja toidujäätmete teadvustamise päev 29. septembril.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee (UNGA) kuulutas 19. detsembril 2019. aastal 29. septembri rahvusvaheliseks toidukao ja toidujäätmete teadvustamise päevaks (IDAFLW), tunnistades, et selle järgimine aitab märkimisväärselt kaasa teadlikkuse tõstmisele probleemi olulisusest. Samuti aitab see suunata tähelepanu võimalike lahenduste otsimisele kõigil ühiskondlikel tasanditel ning edendada ülemaailmseid jõupingutusi toidukao vähendamiseks.

Ülemaailmne väljakutse

Ligikaudu kolmandik kogu inimtoiduks toodetud toidust läheb raisku. Sellel ebatõhususel on majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkondlikud tagajärjed. Toidukadu ja -jäätmed põhjustavad aastas umbes 940 miljardit dollarit majanduslikku kahju. See süvendab toiduga kindlustamatust ja alatoitumist. Raisku läinud toidu toomiseks on aga kasutatud umbes veerand kogu põllumajanduses kasutatavast veest ning toidu tootmisel tekkinud kasvuhoonegaasid moodustavad hinnanguliselt 8 protsenti kogu kasvuhoonegaaside heitkogusest.