Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Eesti, Läti ja Taani Toidupangad panid pead kokku vabatahtlike kaasamise teemal

Aasta jagu kestnud projekti vältel on kolme riigi Toidupangad jaganud üksteisega oma kogemust ja edulugusid vabatahtlike kogukonna loomise ja hoidmise teemadel. 

Vabatahtlikud on Toidupankade töö oluline ja lahutamatu osa. Traditsiooniliselt saab umbes 90% töödest toidupankades tehtud just vabatahtlike poolt. Eesti Toidupank laiendab pideval oma tegevust ja kaasab üha rohkem heatahtlikke inimesi, kelle abil toit jõuab puudust kannatavate peredeni. Sellest tingituna on meil kasvav vajadus vabatahtlike kaasamisega seotud administratiivsete protsesside optimeerimise järele. Samuti oluline aspekt on tihedama kogukonnatunde loomine vabatahtlike seas.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud projekti eesmärk oli korraldada õppevisiite Eesti, Läti ja Leedu Toidupankade esindajatele, et jagada parimaid praktikaid, mida on  teistel Toidupankadel võimalik oma igapäevatöös rakendada. Õppevisiitidel osalejad said juhendid ja ettevalmistuse ning tegid läbi vabatahtlike teekonna ja tegevused igas Toidupangas. Projekti tulemusena valmib käsiraamat soovitustega vabatahtlike kogukonna arendamise kohta, mida saab rakendada nii Toidupankades kui teistes heategevusorganisatsioonides.  

Projekt saab lõpunoodi 27. juunil Vilniuses, kus tutvustatakse valminud käsiraamatut lähemalt.

Käsiraamatut kolme toidupanga töö kohta vabatahtlikega ja meie soovitusi saab vaadata SIIT.