Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (European Food Banks Federation asbl- FEBA) täisliige

 

 

Eesti Toidupank on liitunud Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise hea tavaga

 


 Sellest, mida toidupangad vajavad

Toidupangale on võimalik nii ettevõtetel kui eraisikutel annetada kõiki vahendeid, mida toiduabi korraldamiseks igapäevaselt vaja. See hõlmab ühelt poolt toiduabi ja teisalt muid ressursse, mida taoline heategevusorganisatsioon päevast päeva kasutab, nt laoruumid, laomööbel ja –seadmed, kontoritehnika, transpordivahendid ning kütus, toidukastid jne. 

Samuti on väga vajalikud rahalised annetused, sest kuna toidupankade töö seisneb suuresti just logistikas ja ladustamises, siis on kulutused laopindade rendile ja kaupa vedavate autode kütusele päris suured. 
 
Toidupanga annetuskonto andmed ja juhised on leitavad siit - laekunud summasid kasutab Toidupank tegevuskulude katteks. Toitu toidupangad üldjuhul ei osta, see saadakse kauplustest, tootjatelt jm.
 
Abivalmis ettevõtted saavad samuti organiseerida omaalgatuslikult Toidupanga toetuseks annetusüritusi. Selleks tuleks eelnevalt Toidupangaga ühendust võtta.
 
Konkreetsete toetusvõimaluste osas saab ühendust võtta oma piirkonna Toidupangaga. Vaata kontakte SIIT.