Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA) täisliigeEuroopa Liidu toiduabi hakkab jagama Toidupank

23.02.2015

(Sotsiaalministeeriumi pressiteade 23. veebruaril 2015)

Euroopa Liidu toiduabi jagamist alustatakse eeldatavasti märtsi lõpus.

 

Sotsiaalministeerium ja Eesti Toidupank allkirjastasid partnerluslepingu, mille kohaselt hakkab Euroopa abifondi toiduabi toimetulekuraskustes inimestele jagama Eesti Toidupank. Toiduabi üleriigilist jagamist koordineerib sotsiaalministeerium.

 

Sotsiaalkaitseministri Helmen Küti sõnul on Eesti Toidupank tugev partner, kellel on pikaajaline kogemus toidu päästmisel ja abivajajatele jagamisel. „Mul on heameel, et toiduabi jagamise protsess saab iga päevaga täpsemaks ning Euroopa Liidu toiduabi jõuab peagi inimesteni. Loodan siiralt, et sujuv koostöö Eesti Toidupanga, teiste mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsustega aitab toimetada toiduabi toimetulekuraskustes inimesteni kiirelt ja lihtsalt,“ ütles Kütt.

 

Eesti-Hollandi Heategevusfondi / Toidupanga juht Piet Boerefijn: "See on väga tore, et Euroopa Liidu toiduabiprogramm on õnnestunud käivitada ja et see toidupankade jaoks väga oluline töölõik saab nüüd alata. Eestis on kahjuks palju inimesi, kes sellist abi vajavad, ja ma loodan, et programmi kasvades ja arenedes saab sellest osa üha enam toimetulekuraskustes inimesi.“ 

 

Kevadel viie aastaseks saava Toidupanga jaoks on Boerefijni sõnul tegemist hiigelprojektiga, mis nõuab senisele võrgustiku kiirele laienemisele lisaks arenguhüpet nii logistilises kui haldussuutlikus tähenduses. „Vajame veel siin-seal juurde uusi koostööpartnereid valdades ja väiksemates linnades, selleks et toiduabi oleks võimalikult hästi kättesaadav. Eriti olulisel kohal saab olema koostöö kohalike omavalitsustega,“ rõhutab Boerefijn.

 

Õigus toiduabile on toimetulekutoetust taotlenud inimestel, kes vastavad toimetulekutoetuse saaja tingimustele või kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri enam kui 15%. Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed.

 

Toiduabi hakatakse jagama kaks korda aastas. Esimesi toiduabipakke hakatakse eeldatavasti jagama juba märtsi lõpust ning jagamisperiood kestab kaks kuud. Kevadel saavad toiduabi tänavu jaanuaris või veebruaris toimetulekutoetust taotlenud inimesed ja kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed. Selle aasta teise toiduabi jagamisega plaanitakse alustada oktoobri lõpus ning abisaajate nimekiri moodustub augustis ja septembris toimetulekutoetust taotlevatest inimestest. Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

 

Toiduabipakkide jagamisel on oluline roll olemasoleval toidupankade võrgustikul ja senisel partnerite ringil, kuid kindlasti kaasatakse ka uusi partnereid. Täpsem info jagamispunktide asukoha ja jagamiskuupäevade kohta on üsna pea leitav Eesti Toidupanga veebilehel www.toidupank.ee/euroabi.

 

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt selleks, et aidata leevendada vaesusprobleemi ja võidelda toidu raiskamise vastu. Toidupank kuulub Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustikku (EAPN Eesti).

 

Koos omafinantseeringuga on Eestil aastani 2020 kasutada kokku ligi 8,9 miljonit eurot toiduabi jagamiseks, mida toetab „Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks“. Abifondi toetuse kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium. Toiduabi jagamist korraldava partnerorganisatsiooni leidmiseks viis ministeerium läbi avaliku hankekonkursi. Paralleelselt on ministeeriumil käimas riigihanke toidu ostmiseks, mille tulemused selguvad lähiajal.

 

 

Aleksandra Solntseva

meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

626 9369

5826 2265

aleksandra dot solntseva at sm dot ee

 

Nele Hendrikson

kommunikatsioonijuht

Eesti Toidupank

5657 0525

nele at toidupank dot ee

17.12.2014 Toidukogumispäevade tulemus sai rekordiline

11.12.2014 Jõulukuine toidukogumine algab homme

21.10.2014 Toidukogumispäeva tulemus

18.10.2014 18. oktoober – toidukogumispäev

26.06.2014 Sotsiaalminister külastas Toidupanka

22.05.2014 Toidukogumispäeva tulemused teada

11.05.2014 Tule vabatahtlikuks! Toidukogumispäev 17.05

21.04.2014 Hea Südame auhind 2013 läks Prismale

19.03.2014 Toidukogumispäevade tulemused

15.03.2014 Märtsikuised toidukogumispäevad


Arhiiv