Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA) täisliigeToidupangad

Lisaks Tallinna ja Tartu toidupankadele tegutsevad toidupangad veel üheksas väiksemas Eesti linnas. Neile lisanduvad Maardu jaotuspunkt, mida varustab Tallinna Toidupank, ja Elva jaotuspunkt, mida varustab Tartu Toidupank. 

Toidupank on

Kokku saab toidupankade võrgustiku kaudu toiduabi igal nädalal kokku umbes 1800 peret üle Eesti. Kuus jagatakse seega laiali umbes 7200 toiduabipakki. Pered, kes abi saavad, valitakse välja kohalike sotsiaalabi osakondade poolt, raskemas majanduslikus olukorras pered saavad abi sagedamini. 

Kaudne toiduabi jagamine toimub teiste MTÜde vahendusel, nt supiköögid, sotsiaalmajad jt, kus abivajajaid otseselt toitlustatakse. Nende inimeste arv on raskemini määratletav, aga tõenäoliselt on see umbes 1000 inimest nädalas.

Ühes peres/leibkonnas on keskmiselt 4-10 inimest.