Põlva Toidupank

 koordinaator Kairit Numa
+372 525 7220
+372 5342 0661
polva at toidupank dot ee 
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda