Eesti Toidupank on Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA) täisliigeKuidas toiduabi saab?

Toiduabi saamise eeltingimuseks on sissetulekute jäämine allapoole ametlikult määratud toimetuleku piiri – 90 eurot või vähem esimese ja 72 eurot või vähem iga järgmise pereliikme kohta kuus.  (Vt Toimetulekupiir)

Toidupanga toiduabi taotlemiseks võivad toimetulekutoetust saavad pered pöörduda otse linnaosa või maakonna sotsiaalabiosakonna poole vastavasisulise sooviga. Seda saab teha piirkondades, kus Toidupank juba tegutseb.
 
Linnaosavalitsused on teadlikud piirkonnas elavate perede toimetuleku piirist ja koostavad selle alusel nimekirjad peredest, kes abi kõige rohkem vajavad. Uued nimekirjad tehakse igal nädalal ja ühtlasi teavitatakse peresid, kuhu toidupakkidele järgi minna. Üksikisik või perekonna liige peab isiklikult toidupakile järgi minema.
 
Kui Toidupank alustab oma tööd uues linnaosas või maakonnas, siis Toidupanga töötaja kontakteerub ise abivajajate leidmiseks otse kohalike sotsiaalosakondade ja asjakohaste MTÜ-dega, kes Toidupangal toiduabi vajavad pered üles leida aitavad.
 
Toiduabi saavad ka pered ja üksikvanemad, kes on toimetulekutoetuse saajate nimekirjades või abiorganisatsioonide liikmed (Suurperede Abistamise Ühing, Lasterikaste Perede Liit jt) Selleks peavad ühingute ja abiorganisatsioonide liikmed, kes vajavad toiduabi, kinnitama ja suutma tõendada, et nende kasutusse jääb toimetuleku piirist väiksem või sarnane summa.

Toiduabi saavate isikute privaatsus on tagatud ja informatsiooni abi saamise kohta ei jagata kõrvalistele isikutele. Toidupank ja teised toiduabiga seotud asjaosalised hoiavad rangelt käesolevast reeglist kinni.